Kadra

Aurelia Bania Świtała

Tadeusz Szymanowski

Jan Zych

Eugeniusz Marek

Dariusz Karbowiak

Tadeusz Kozupa

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej

Główny księgowy

Krzysztof Ludwiczak

Stanisław Minta

Dział personalny GS Krotoszyn

Zarząd

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Z-ca przewodniczącego

Przewodniczący

Sekretarz

Robert Gruchot

Z-ca głównego księgowego

Licznik odwiedzin

Dominik Paterek

ramka-1!

Ul. Magazynowa 9

powiat krotoszyński

63-700  Krotoszyn

woj. wielkopolskie

NIP  621-000-40-71

Nasz adres

Facebook GS

Ryszard Sobaniak

Rada Nadzorcza

Spec ds. kadr i płac

Pracownicy Administracyjni GS Krotoszyn

Galeria Naszych
Wyrobów Piekarniczych

Kliknij w produkt
aby zobaczyć więcej!

SKLEP NA SPRZEDAŻ

Gorzupia

602 665 182 `

Informacja pod nr tel.: